AgroBiz

Plehu artificial nuk e zëvendëson plehun e stallës

Si efekt dytësor i zvogëlimit të numrit të bagëtive në vend, po paraqitet mungesa e plehut të stallës, gjë që po ...

Në veri sfidë edhe zhvillimi i bujqësisë

Investimet në sektorin e bujqësisë, kanë qenë të orientuara edhe në pjesën veriore të Kosovës. Por, më shumë ato ...

Agrobizneset me perspektivë

Duke parë potencialin e madh zhvillimor që ka sektori i bujqësisë në vend, shumë kosovarë janë orientuar në hapjen e...

Kazniku-Rugova e dytë, e pashfrytëzuar

Fshati Kaznik ndodhet vetëm 12 km larg qendrës komunale të Rahovecit, që i takon kësaj komune. Në gjeografi njihet për...

Më shumë mullinj sesa grurë

Kapacitetet grumbulluese të mullinjve në Kosovë, janë më të mëdha sesa prodhimtaria vjetore e grurit. Sipas të dhë...

Kosova pa rajonalizim të produkteve bujqësore

Përderisa në ekonominë globale specializimi është kusht dhe mundësi për t'a rritë aftësinë konkurruese në treg, ...

Të fundit

Mbështetësit

Partnerët