AgroBiz

Në veri sfidë edhe zhvillimi i bujqësisë

Investimet në sektorin e bujqësisë, kanë qenë të orientuara edhe në pjesën veriore të Kosovës. Por, më shumë ato ...

Agrobizneset me perspektivë

Duke parë potencialin e madh zhvillimor që ka sektori i bujqësisë në vend, shumë kosovarë janë orientuar në hapjen e...

Kazniku-Rugova e dytë, e pashfrytëzuar

Fshati Kaznik ndodhet vetëm 12 km larg qendrës komunale të Rahovecit, që i takon kësaj komune. Në gjeografi njihet për...

Më shumë mullinj sesa grurë

Kapacitetet grumbulluese të mullinjve në Kosovë, janë më të mëdha sesa prodhimtaria vjetore e grurit. Sipas të dhë...

Kosova pa rajonalizim të produkteve bujqësore

Përderisa në ekonominë globale specializimi është kusht dhe mundësi për t'a rritë aftësinë konkurruese në treg, ...

KE: Kosova ka traditë të fortë në bujqësi

Përderisa shumë kosovarë kanë marr botë në sy në kërkim të një jetë më të mirë, sinjalet që vijnë nga ...

Të fundit

Mbështetësit

Partnerët