sistemi pike pike

Sa esht kosto per sistemin e ujitjes per nje hektare me dredhza?

Nga: Jeton Zeqiri (Zveqan)
Telefon: 163359
E-mail: email