Pergjigje per Besim Kabashi nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Besim Kabashi lidhur me kohen e mbjelljes se pemeve.


Pyetja: Cila eshte koha me e mire per mbjeljen e pemeve?


Pergjigje: Siq dihet Molla dhe varietetet e saj mbillen me fidane. Per kushtet tona atmosferike mbjellja mundet te behet me fidane ne mvaresi te kushteve atmosferike dhe temperaturave preferohet me mire qe mbjellja e nje plantacioni te behet ne vjeshte per arsye se fidani pergaditet dhe kalitet gjate periudhes se qetsise realiteve per vegjetacion ne vitin e ardheshem ne pranver. Nese planifikon mbjelljen ne pranver ateher koha me e pershtatshme do ishte fundi i muajt shkurt nese lejojne kushtet atmosferike e deri ne fund te muajit mars. Te jemi te qarte afatet asnjeher nuk jane fikse por kjo mvaret nga kushtet klimatike dhe temperatura si dhe mundesia e punimit te tokes.


Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari publik per bujqesi i komunes se Malisheves. Ing. i bujqesise z.Milaim Morina

Nga: Milaim Morina (Malisheve)
Telefon: tel
E-mail: milaim08@gmail.com