Prgjigje per pyetjen lidhur me Dredhzen

Ne pyetjen e parashtruar nga nje fermer lidhur me menyren e kultivimit te dredhzes.


Pyetja: si behet mbejjelja e dredhzave a keni naj material?


Pergjigje: I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju rekomandojme ta lexoni kete material nga IADK te publikuar nga USAID/NOA:


http://noakos.com/wp-content/uploads/2014/02/Broshura_Sistemet-e-kultivimit-te-dredhezes.pdf


Ky material eshte derguar nga keshilltari publik per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi

Nga: Ali Gacaferi (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com