Per veterinerin

Ne cilat periudha eshte mire te kontaktohet veterinari per kontroll te gjedhit , apo kete duhet bere vetem kur ka simtomta te semundjes ? Ju pergezoj per rubriken tuaj dhe mundesine e dhene.

Nga: Ersen azemi (Gjilan)
Telefon: tel
E-mail: Esenntial@gmail.com