Pergjigje per Fermerin e ri

Ne pyetjen e parashtruar nga Fermeri i ri lidhur me kultivimin e mjedres. Pyetja: A ka mindsi mem tregu sa fidane mjedrra duhne per 0.20 ari edhe sa kushto qmimi per 1 fidan?


Pergjigje: I nderuar, Numri i fedaneve te mjedres per nje hektare eshte rreth 10000 fidan per hektare. Pra. per siperfaqe prej 0.20 hektare nevoiten rreth 2000 fidane te mjedres. 


Po ashtu ju rekomandojme qe, per kultivim te sukseshsem fidanet ti mbjellni fidan te klasit te pare dhe te kene qertifikat fitosanitare qe deshmon qe nuk jane te infektuar nga semundjet dhe viruset.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com