Pergjigje per Granitin dhe Kushtrimin

Ne pyetjet e parashtruara nga Graniti dhe Ksuhtrimi lidhur me sigurimin e disa materialeve per kultivimin e arres.


Pergjigje: Te nderuar lidhur me kultivimin e arres ju lutem shikoni materialet ne vijim:


Arra, rëndësia ekonomike e kultivimit ë saj: http://fermaime.com/index.php?id=7&l=6319


Arra (Juglans regia L.) http://bota-bujqesore.blogspot.com/2014/07/arra-juglans-regia-l.html


 


 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com