Pergjigje per Arjan Baki nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Arjan Baki lidhur me kombinimin e Pesticideve.


Pyetja: Z Bajram dua tju pyes,a lejohet perzierja e dodenes dhe antrakolit?


Pergjigje: Pershendetje per Ju Portalin dhe fermerin Arijanin.


Pyetja eshte pak konfuze po dhe aplikimi i Dodines si fungicid mvarët se ku perdoret.


Nese perdorët ne Pemëtari si preventiv në luftimin e Kromës etj. perdorët nga dodina nga preparatet Dodine S-65 ose Chromodine S-65 , janë dy fungicide me bazë dodine dhe perdorën te vetme.


Ndersa nese perdorën në perimekultur , mund te perdoren njera nga keto me perzierje te antrakolit.


Kjo pergjegje eshte dërguar nga keshilltari publik per bujqesi i komunes se Decanit. z.Bajram Çeku

Nga: Bajram Ceku (Decan)
Telefon: tel
E-mail: barece_17@hotmail.com