pyetje per Z Bajram ceku

Z Bajram dua tju pyes,a lejohet perzierja e dodenes dhe antrakolit

Nga: arjan baki (Zveqan)
Telefon: 0693835995
E-mail: arjan-baki@live.com