Pergjigje per Nexhi Kalisi nga Keshilltari Komunal

e pyetjen e parashtruar nga Nexhi Kalisi lidhur me mbaresimin e lopeve.


Pyetja: pas pjelljes sa duhet me prit qe me mbarshtu prap lopen?


Pergjigje: Mbarësimi pas pjelljes paraprake të lopëve bëhet pas 60 dite , me qëllim që të kemi pjellje të rregullta dhe ta zëmë periudhën e plotë të llaktacionit.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari publik per bujqesi i komunes se Gjilanit: Medin Zeqiri PhD

Nga: Medin Zeqiri (Gjilan)
Telefon: tel
E-mail: medinzeqiri@yahoo.com