Depo per ruajtjen e pemeve

Ku mund te gjejme materialet dhe keshilla se si duhet ndertuar depo per ruajtjen e pemeve, kur behet fjale per mikrobiznese.

Nga: Ardian Zogu (Drenas)
Telefon: tel
E-mail: ardian_zogu@hotmail.com