Përgjigje për Beke Rexhaj

I nderuar, të lutem shikoje Planin per Bujqesi dhe Zhbillim Rural nga MBPZHR -  


Nënmasa


Ekonomit bujqësore prodhuese të mjaltit (fq.22):


http://www.mbpzhr-ks.net/documents/668269_pzhr_2013.pdf


Brenda pak kohe do të marrim përgjigje nga këshilltari komunal për bujqësi i komunës suaj dhe do ta plotësojmë përgjigjen.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com