Pergjigje per Rexhep Ismaili nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Rexhep Ismaili lidhur me mbjelljen e grurit.


Pyetja: deri kur lejohet mbjellja e grurit sepse ende skom mujt me bo gati token?


Pergjigje:


Afati optimal per mbjelljen e grurit ne vendin tone eshte 10 deri me 25 tetor.

Fakti qe do te duhet te merret parasyshe se nese koha e mbjelljes eshte jashte afatit optimal atehere sasia e fares duhet te jete me e madhe per10-15%. Mesatarisht sasia e fares per hektar sillet nga 240-260 kg/ha.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari publik per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi

Nga: Ali Gacaferi (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com