Përgjigje për fermerin nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga fermeri nga Podujeva rreth kultivimit te domates ne serra.


Pyetja: kure fillon pergatitja per mbjelljen e domateve ne serra per prodhimtari te hereshem. ne serra pa ngrohje?


Pergjigje: Ne pytjen e parashtruar per pregadtjen e tokes per kultivimin e domates ne serra pa nxemje. Pergatitja duhet te behet meniher pas largimit te kulturave qe kane qene te mbjellura ne vjeshten e vone. Pra duhet te pastrohet tereni dhe te behet plehrimi me plehra organike apo kimike dhe te behet nje punim i thelle ne kete menyre e kemi pergatitur token per vitin e ardhshem ne pranveren e hershme mvarsisht prej kohes, pasi qe nuk kemi nxemje e bajm mbjelljen e fidaneve ku paraprakisht bejme edhe punimin dhe plehrimin plotesues.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari publik per bujqesi ne komunen e Podujeves z.Xhafer Sekiraqa 

Nga: Xhafer Sekiraqa (Podujeve)
Telefon: tel
E-mail: xh.sekiraqa@hotmail.com