Domatja ne serra

kure fillon pergatitja per mbjelljen e domateve ne serra per prodhimtari te hereshem. ne serra pa ngrohje?

Nga: Domatja (Podujeve)
Telefon: tel
E-mail: Serra