Pyetje

pyetje nga sektori i blegtorise: Sa krere gjedhe te llojit Bushë jane te parapara te kullosin ne nje hektar

Nga: Bashkim Hysenaj (Gjakove)
Telefon: tel
E-mail: baki.hys1@hotmail.com