Përgjigje për Burim Maliqi nga Këshilltari Kmunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Burim Maliqi lidhur me koston e mbjelljes se 10 ari me kulturen e mjedres.


Pyetja; a mund te me njoftoni sa eshte kosto per 10 ari mjeder mi mbjell se po shoh qe ka shume interesim per kete kulture? Pergjigje; I nderuar lidhur me pyetjen tuaj ju lutem shikojeni kete analiz se kostos se prodhimit te derguar nga keshilltari publik per bujqesi ne komunen e Decanit z.Bajram Ceku:


Mikroklima (ndriçim të mirë, qarkullim te masave te ajrit), toka (me veti te mira fizike dhe kimike, me trashësi mbi 80cm për mjedër, manaferrë dhe ujera nëntokësor nën 1.5m) qasja në infrastrukture, ujitja (qasja në ujë të mjaftueshëm dhe cilësor), vërshimet, erozioni (evitimi i këtyre vendeve), orientimi i rendeve (veri-jug) parakultura (“jo” patate, perime, dredhëza, mjedër dhe manaferrë.


Aspekti teknik:


Përzgjedhja e kultivarëve (me prodhimtari dhe cilësi të lartë dhe të kërkuar ne treg), përzgjedhja e fidanëve (certifikuar që garantojnë prodhim të lartë dhe të shpejtë), distancat e mbjelljes (, mjedra 2.2 x 0.4,), mulqirimi (foli plastike te zeze, kashtë), sistemi i ujitjes (pikë–pikë).


Një ha me mjedër kushton mesatarisht prej 10 deri në 12 mijë euro. Këshilltari bujqësor z.Çeku, ka përgatitur edhe një tabelë sipas së cilës paraqet koston e prodhimit për 10 ari me mjedër.


Shpenzimet për ngritjen e 0.10 ha me mjedër:Po ashtu keshilltari publik ne Komunen e Junikut z. Ali Gacaferi da derguar nje pergjigje ku ju njofton se per ngritjen e siperfaqes prej 1 ha me mjeder kosto e ngritjes se pemishtes eshte 10000 - 12000 euro.


Ndersa, nese keni nevoj per ndonje material shtese ju lutem na shkruani prape.

Nga: Bajram Ceku (Decan)
Telefon: tel
E-mail: Barche_17@hotmail.com