Pergjigje per Lulzim Sylaj

Ne kerkesen e parashtruar nga Lulzim Sylaj lidhur me kohen e hapjes se thirrjeve per grante.


Kerkesa: Ju lusim nese ka mundesi em na njoftu se kure do te hapen grantte per blegtori sepse po deshiroj me apliku per nje shtall per vica per majmeri. cdo te mire


Pergjigje.


I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj e ka derguar nje sqarim keshilltari per bujqesi ne Komunen e Junikut z. Ali Gacaferi ai ne baze te pervojes ka treguar se nga MBPZHR thirrjet per aplikim behen zakonisht ne fillim te vitit kalendarik, konkretisht ne muajt Janar-Mars.


Mirepo, per cdo informacion qe ne kemi lidhur me thirrjet per grante ne do te ju njoftojme me kohe.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com