Urgjente !!

Cilet faktore ndikojne ne zhvillimin e frutave te bimet (Pemet)??

Nga: Une Vet ()
Telefon: tel
E-mail: ekonomiabujqesore@hotmail.com