Përgjigje për Blerim Krasniqi nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e Blerim Krasniqit lidhur me kultivimin e jonxhes.


Pyetja: Kam nje pytje nese mundeni te me informoni A ban me mjell detelinen apo terfoj ne vjesht? pres pergjigjie


Pergjigje: Jonxha mund të mbillet në vjeshtë dhe bima mund të zhvillohet , te përgatitet qe në pranverë ta shfrytëzoj tërë potencialin prodhues të saj. Pra, pa humbur aspak të ardhura nga ajo sipërfaqe. Në mbjelljen pranverore në vitin e parë sipërfaqja e mbjellë më jonxhë ka rendiment të vogël dhe kjo sipërfaqe bujqësore nuk mundet të shfrytëzohet plotësisht. Duhet të kihet parasysh koha e mbjelljes se jonxhës në vjeshtë dhe në mbjelljen e saj duhet llogaritur kohën qe i duhet bimës që të zhvillohet dhe të konsolidohet për vitin e ardhshëm .Në tokat të cilat janë nën ujitje ,ekzistojnë kushte ideale për mbjellje vjeshtore, kurse tokat të cilat nuk janë nen ujitje ;e mbajnë një rrezik sepse hedhja e farës dhe mbulimi i saj, për shkak të mungesës se lagështisë mund të vonoj në mbirjen e saj , mund të provokoj mbirjen e farës dhe prishjen e saj. Kjo shkakton mbirje jo uniforme te jonxhës. Vitin e kaluar mbjellja e jonxhës në vjeshtë ishte shumë e suksesshme, rrjedhojë e kushteve shumë të mira qe mbretëruan për zhvillimin e saj(dimër i vonuar dhe i butë).


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Vushtrris z.Avdyl Feka 


 


 

Nga: Avdyl Feka (Vushtrri)
Telefon: tel
E-mail: avdyl.feka@hotmail.com