Pergjigje per Valentina Cikaqi nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjet e parashtruar nga Valentina Cikaqi lidhur me kultivimin e mjedres.


Pyetjet: pytje per kultivimin e mjedres 1.Ne cfare distance duhet te mbillen mjedrat (distanca e mbjelldhjes ne rende dhe ne mes rendeve)? 2.sa fidante te mjedres nevojiten te mbillen per 10 ari


Pergjigje: Përzgjedhja e kultivarëve (me prodhimtari dhe cilësi të lartë dhe të kërkuar ne treg), përzgjedhja e fidanëve (certifikuar që garantojnë prodhim të lartë dhe të shpejtë), distancat e mbjelljes (, mjedra 2.2 x 0.4,), mulqirimi (foli plastike te zeze, kashtë), sistemi i ujitjes (pikë–pikë).


Një ha me mjedër kushton mesatarisht prej 10 deri në 12 mijë euro. Këshilltari bujqësor z.Çeku, ka përgatitur edhe një tabelë sipas së cilës paraqet koston e prodhimit për 10 ari me mjedër.


Shpenzimet për ngritjen e 0.10 ha me mjedër


Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com