Përgjigje për Ilir Lezi

Ne pyetjen e parashtruar nga Ilit Lezi lidhur me pergatitjen e sillazhit.

Pyetja: Si eshte menyra ma profesinale e e pergaditjes se sillazhit?

Pergjigje: I nderuar lidhur me pergatitjen e sillazhit te misrit ju rekomandojme ta lexoni kete artikull nga z.Medin Zeqiri: http://www.fermaime.com/?id=7&l=5937


 

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com