sillazhi

Si eshte menyra ma profesinale e e pergaditjes se sillazhit

Nga: Ilir Lezi (Suhareke)
Telefon: tel
E-mail: https://www.facebook.com/ilir.lezi.7