Përgjigje për Aziz Alushi nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Aziz Alushi lidhur me pergatitjen e tokes per mbjelljen e pemeve.


Pyetja: Si duhet te behet pergatitja e tokes per mbjelljen e pemve?


Pergjigje:


Pergatitja e tokes per pemishte me molle,nenkupton ndrmarrjen e ketyre masave:Para se ta fillojm pemishten duhte bere agromeljorimin ne baze te analizave pedologjike .Agromeljorimi nenkupton humusimin, fosforzimin, kalcifikimin e tokave.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi


Po ashtu ne jua rekomandojme edhe kete material lidhur me ngritjen e pemishtes me mille.


www.fermaime.com/

Nga: Ali Gacaferi (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com