Përgjigje për Myhedin Krasniqi nga Këshilltari Komunal

Pergjigje ne Pyetjen e Fermerit Myhedin Krasniqi nga Malisheva.

1. Pyetja : Pyetja ime eshte: Pse nuk bene te mbillet gruri me shume se 3 vite ne nje parcel sipas eksperteve te bujqesise pra, cila eshte arsyeja?

Pergjegjja e Ekspertit - Keshilltarit: Milaim Morina.

Qarkullimi bimor ose ndrrimi I kulturave bimore ne te njejten eshte I domosdoshem gati te gjitha kulturat bujqesore, per disa arsye :Keto jane disa prej arsyeve apo shkaqeve ku nuk ben te mbillet asnje lloje kulturave bimore net e njejten siperfaqe me shume se 2 vite por eshte nevojshme te aplikohet masa agroteknike e Qarkullimit bimor keshtuqe te behet ndrrimi I kulturave bimore e gruri eshte e preferueshme qe munde te mbillet net e njejten siperfaqe pas 3-4 viteve.

Duke pasur parasyshe se qellimi kryesor per mbjelljen e kulturave bujqesore eshte arritja e rendimenteve sa ma te larta per njesi te siperfaqes ateher eshte e domosdoshme qe te behet ndrrimi I kulturave net e njejten siperfaqe per te ardhur deri te realizimi I ketij qellimi.

Kjo pergjegje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Malisheves. Ing. i bujqesise z.Milaim Morina


 

Nga: Milaim Morina (Malisheve)
Telefon: tel
E-mail: milaim08@gmail.com