Pershendetje ju pergezoj per pun dhe keshillat e dhuruara nga Izet Gerxhaliu

A Ka mudesi kete foto me vendos tek profili im

Nga: Izet Gerxhaliu (Vushtrri)
Telefon: 044166921
E-mail: izet-gerxhaliu@hotmail.com