Pergjigje per Qamile Cikaqi

N pyetjen e parashtruar nga Qamile Cikaqi lidhur me kultivimin e dredhzes.


Pyetja: Pershendetje, Nese mundeni me me informu: Sa kushton metra e najllonit te zi, i cili perdoret per mbjelljen e dredhezave? Ne cfare distance duhet te mbillen dredhezat (ne nje ari sa fidane dredheza duhet te mbillen)? Dhe sa pleh natyral konsumon nje ari?


Pergjigje: E nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju rekomandojme ta lexoni kete material ne te cilin i keni ne detaje te gjitha informacionet lidhur me kultivimin e dredhzes.


... cmimin per m2 te folies se zeze e keni tek kosto e prodhimit ne fund te materialit.


noakos.com/wp-content/uploads/2014/02/Broshura_Sistemet-e-kultivimit-te-dredhezes.pdf

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: fermaime.com