Pergjigje per Astritin nga Këshilltari Komunal

Programi i trajtimit te Molles brenda 1 viti (shih tab.).


Mirpo mbrojtja behet edhe në raste të veqanta sipas nevojës.


Kjo pergjegje është dërguar nga këshilltari për bujqësi i komunës së Podujevës. Ing.dip i bujqësisë z.Xhafer Sekiraqa.


Për infotmimin tuaj e njëjta përgjigje është publikurar dhe me datën 30/01/2014.

Nga: Xhafer Sekiraqa (Podujeve)
Telefon: 044/185-128
E-mail: xh.sekiraqa@hotmail.com