Përgjigje për Shaqir Palushi

I nderuar, Lidhur me kerkesen tuaj per te ju siguruar informacione lidhur me ndonje kompani qe merret ne instalimin e sistemit pike pike.


Ne kemi siguruar informacione se kompania "Yaprak" nga Mamusha bene instalimin e sitemit pike-pike ne pemishte. Ju mund ta kontaktoni Muhametin nga kjo kompani per detaje te tjera. Kontakt: tel 044 415 864


Cdo te mire,

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com