Pergjigje per Aferdite Xhemajlaj nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Aferfite Xhemajlaj lidhur me distancat e mbjelljes se trupave te molles.


Pyetja: Sa metra duhet te mbillen mollat me trup te shkurter larg njana tjetres


Pergjige: E nderuar, lidhur me pyetjen tuaj jua rekomandojme ta lexoni kete publikim nga IADK me mbeshtetje te programi USAID-NOA (Programi Mundësitë e Reja për Bujqësi):


Varësisht nga lloj i nënshartesave me bujshmërit të ulët apo të mesme dhe forma e kurorave distancat e mbjelljes mund të jenë të  ndryshme: M9 dhe M26 (3.5 - 4 m x 1 - 1.5m); MM 106 (4 - 4.5m x 2.5 - 3m)...


Komplet materiali e keni ne link: noakos.com/wp-content/uploads/2014/02/Broshura-Kultivimi-intensiv-i-molles-1.pdf

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com