Per Mollen

 Sa metra duhet te mbillen mollat me trup te shkurter larg njana tjetres

Nga: Aferdite Xhemajlaj (Drenas)
Telefon: 044813021
E-mail: aferdita.xhemajlaj@outlook.com