Pergjigje per Ridvan Xhaferi

Ne pyetjen e parashtruar nga Ridvan Xhaferi lidhur me ndarjen e granteve dhe subvencioneve.


Pyetja: A ka ndonje donacion pa mar parasysh se qka ?


Pergjigje: I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj. Ju njoftojme se ne sapo te marrim ndonje njoftim lidhur me shpalljen e thirrjeve per aplikime per grante dhe subvencione pamarre parasysh se nga kush eshte thirrja do te ju njoftojme permes modulish Shteti per Fermerin ne portalin "Ferma Ime" dhe permes SMS-ve ne telefonat tuaj personal.


Ju  mund ta kontaktoni edhe keshilltari per bujqesi ne komunen tuaj z.Avdyl Feka per te marr informacione lidhur me kohen e jepjes se granteve dhe subvencioneve nga komune e Vushtrrise.


(per kontakte kliko tek emri i keshilltarit)

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info