Përgjigje për Ilir Lezi

Ne pyetjen e parashtruar nga Ilit Lezi lidhur me pergatitjen e sillazhit te misrit.


Pyetja: Veq nje pytje kur esht koha me e mire per me ba misrin sillazh?


Pergjigje: I nderuar lidhur me pergatitjen e sillazhit te misrit ju rekomandojme ta lexoni kete artikull nga z.Medin Zeqiri: www.fermaime.com/


Ndersa, per detaje lidhur me kohen e pergatitjes se sillazhit te misrit do te ju njoftojme shume shpejt.

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com