Pergjigje per Agim Muzaqi nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Agim Muzaqi lidhur me menaxhiumin e barojave ne token ku ka te mbjelurr presh.


Pyetja: si te luftohen barojat ne nje siperfaqe prej 10 ari me purrinje, barojat jane gjethngushta dhe gjethgjera?


Pergjigje: Luftimin e barojave te këqija te preshi mund te luftohen përmes prashitjes, rrallimit dhe mbathja e cila mund te kryhet me dore ose me mjete mekanike,normalisht më një ose më shumë ndërhyrje.

Luftimi i barojave të këqija mund te behet edhe me preparate kimike ku mund te përmendim: Chloropropham, propachlor dhe prometrinë të cilat përdorenpara mbirjes se farave. Pas mbirjes përdoren Chlorpropham dhe përzierjen chlorbuphan+Chloridazon. Propachlori dhe fluralini përmbysën ne toke para mbjelljes se fidanit, ndërsa chlirichliroxuroni, prometrina dhe chlorbupham+chloridazon mund te përdoret pas mbjelljes se fidanëve.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Vushtrris z.Avdyl Feka


 

Nga: Avdyl Feka (Vushtrri)
Telefon: tel
E-mail: avdyl.feka@hotmail.com