Pergjigje per Leutrim Elshani nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Leutrim Elshani lidhur me problemin e tharjes se disa fidaneve te molles ne pemishten e tije.


Pyetja: 10 % e molla qe i kam mbjell me jan demtuar si ne foto me cka duhet mi tajtu. cili o problemi?
Pergjigje: I nderuar, ne pamundesi teknike per ti publikuar ne modul pergjigjet e derguara nga keshilltari per bujqesi ne Komunen e Junukut z.Ali Gacaferi lidhur me pyetjen tuaj. Materialet po jua percjellim permes E mail adreses.


 

Nga: Ali Gacaferi (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com