Pergjigje per Nuredin Krasniqi nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Nuredin Krasniqi lidhur me luftimin e barojave te keqija.


Pyetja: kur duhet mi sperkat arat per barishta para se mi mjell me grure dhe miser?


Pergjigje:


Luftimi i barojave mund te behet me herbicid total ROUNDUP 3l/ha .Trajtimi behet 14-20 dite para lavrimit.Efikasiteti me te madh e ka kur barojat jane me madhesi prej 10-15 cm.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Vushtrris z.Avdyl Feka

Nga: Avdyl Feka (Vushtrri)
Telefon: tel
E-mail: avdyl.feka@hotmail.com