Pergjigje per Gani Balaj nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Gani Balaj lidhur me sasin e nevojshme te himneve te grurit (Kruneve) per nje dite ne ushqimin e lopeve.


Pyetja: sa eshte sasia e nevojshme per nje lope mi qite Krune ne dite?


Pergjigje:


Te ushqyerit e lopeve ka ndikim te madh ne profitabilatetin e fermave per prodhimin e qumshtit. Per te pasur nje prodhimtari optimale te qumeshtit racionet duhet te jene mire te balancuara. Racioni duhet te plotsoje kerkesat me energji dhe proteina per miremajtje , prodhim te qumeshtit rritje dhe riprodhim. Nje racion komplet duhet ti plotsoj kerkesat me sasi adekuate te mineraleve dhe vitaminave. Prandaj racioni per lope qumshtore duhet te jete i pregaditur keshtu; 4-5 kg sillazhe ne 100 kg te peshes trupore, 1 kg ushqim i koncentruar ne 100kg te peshes trupore, 6 kg ushqim voluminoz (Sane) 100 kg te peshes trupore dhe 0.250 gr hime (krune) ne 100 kg te peshes trupore.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Podujeves z.Xhafer Sekiraqa

Nga: Xhafer Sekiraqa (Podujeve)
Telefon: tel
E-mail: xh.sekiraqa@hotmail.com