Pergjigje për Bujarin nga Këshilltari Komunal

Pergjigje per pyetjen e dyte; Mbrojtja e specit nga smundjet dhe demtuesit e saj, eshte e lidhur ngusht me shume faktor:


-tipi i tokes, kushtet klimatike, farerat ( fidanet), agroteknika e perdorur, te ushqyerit dhe ujitja dhe smundjet dhe demtuesit.


Trajtimi i specit mund te behet duke kombinuar fungicide ( Nordox, Kocide Neoram, etj. Ne sasi prej 2kg/ha), insekticide (Confidor 0,5 L/ha ose Actara 0,3 kg/ha), apo si te veqanta.


 


Kjo pergjegje është dërguar nga këshilltari për bujqësi i komunës së Rahovecit z.Nysret Shala

Nga: Nysret Shala (Rahovec)
Telefon: 044/ 925 858
E-mail: n.shala5@hotmail.com