Pergjigje per Valmir Xhemaili nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Valmir Xhemaili lidhur me koston e instalimit te sistemit pike-pike per 0.60 ari pemishte.


Pyetja: Pershendetje, Jam banor i Koçekolles, kam mjat toke dhe deshiroj te kultivoj 60 ari me pem. Mirepo dua ta ti se sa kushton instalimi i sistemit te ujitjes pik-pik. A mund te me ndihmoni.


Pergjigje:


Sistemi i ujitjes pikë-pikë


Sistemi Ujitës: pikë-pikë është mënyra me e mirë dhe me ekonomike e ujitjes se pemëve. Te ky lloj sistemi duke e krahasuar efektet pozitive qe sjell nuk ka kosto te lartë te blerjes.


Çmimi i sistemit pik-pikë për 0.60 ha për pemishte te mollës sillet nga 450 deri ne 600 €, varësisht nga pozita dhe gjatësia e rendeve,nga burimi i ujit (nga pusi apo sistemi i ujit, nevoja për pompë etj),pjerrtësia e terenit etj. Mandej duhet te shikohet se a ka nevojë për depozit etj. Ne ketë sistem, pra varësisht prej disa veçorive te cekura ma lartë nevojiten këto pajisje:


Gypi furnizues,rezervuari,filteri,gypa el 16 me pikatore,ventila,mbyllse,lidhese te ndryshme,pompa furnizuese etj.Kjo pergjegje eshte dërguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Decanit. z.Bajram Çeku


 

Nga: Bajram Ceku (Decan)
Telefon: tel
E-mail: barece_17@hotmail.com