Përgjigje për Nysret Mahmutaj

Ne pyetjen e parashtruat nga Nysret Mahmutaj lidhur me kultivimin e Mjedres.


Pyetja: a mund te me ndihmoni me ndonje materjal per kuultivimin e me mjedres?


Pergjigje:


I nderuar, lidhur me kultivimin e mjedrej ju rekomnadojme ta laexoni kete publikim nga Programi i USAID-it, USAId/NOA:


www.agro.al/fileadmin/user_upload/diragr/Materiale_per_sherbimin_keshillimor/sherbim_kesh_2013/Manuali-Shqip_mjedra.pdf

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com