Mjedra

a mund te me ndihmoni me ndonje materjal per kuultivimin e me mjedres

Nga: Nysret Mahmutaj (Prizren)
Telefon: 033424564
E-mail: email