Pergjigje për Bujarin nga Këshilltari Komunal

Pergjigje per pyetjen e pare;


Sa i perket te ushqyerit e molles me pleh organik, rekpmandohet 30-40t/ha. Afati per perdorimin e plehrave organik, eshte pas perfundimit te vegjetacionit, gjegjesisht para lavrimit vjeshtor te pemishtes, ndersa gjate vegjetacionit rekomandohet perdorimi apo te ushqyerit foljar te pemishtes me mikroelemente te cilat poashtu jane te domosdoshme per nje prodhimtari te rregullt dhe te kualitetit te larte.


 


Kjo pergjegje është dërguar nga këshilltari për bujqësi i komunës së Rahovecit z.Nysret Shala

Nga: Nysret Shala (Rahovec)
Telefon: 044/ 925 858
E-mail: n.shala5@hotmail.com