Përgjigje për Gezim Guraziu nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Gezim Guraziu lidhur me kohen optimale te mbjelljes se se grurit.


Pyetja: Kur o koha optimale e mbjelljes se grurit dhe kur fillojn pergatitjet?


Afati optimal per mbjelljen e grurit ne vendin tone eshte 10-25 tetore.


Per mbjellje preferohet qe te mbjellet fare me deklaracion.


Qarkullimi bimore ka renedesi te veqante te kjo kulture.Per sa i perkete punimite te tokes keto operacione do te jene ne varshmeri te madhe nga parakulturat te cilat jane duke i perdorure feremerte, te behet nje levrim i ceket ose cilindrim te thelle me qellim te futjes se mbetjeve bimore dhe rujatjes se lageshtis, ky levrim preferohte te jete deri ne 10cm thellesi. Levrimi i thell varte nga kushetet klimatike dhe tokesore, dhe kjo thellesi shkone deri ne 25cm. Si rezultat i masave agrotkenike do te vie deri tek krijimi i shtreses siperfaqsore e shkriftuare,e cila do te jete si baze e mire dhe do te ofroj parakushte te volitshme per mugullim dhe mbirje homogjene te fares.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi

Nga: Ali Gacafera (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com