pyetje

Kur o koha optimale e mbjelljes se grurit dhe kur fillojn pergatitjet?

Nga: Gezim Guraziu (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: gezimi91@hotmail.com