Ushqimi i lopes

A bene me ushqy lopen me livore te bostanit dhe pjepnit lopen

Nga: Besnik haliti (Gjilan)
Telefon: tel
E-mail: Besii@msn.com