keshille

Trajtimi I shalqinit gjate vegjitacionit a ka nevoj te behet kunder basres?

Nga: Muharrem Hagjaj (Gjakove)
Telefon: tel
E-mail: muharremii.-