Përgjigje për Besnik Musa nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Besnik Musa lidhur me demtimin e grurit nga unthi.


Pyetja: kur e korrem grunin dicka mu bojshin durt te zeza kur e trekshe grunin. me than qe qshte demtu nga unthi. Cka na rekomandoni?


Pergjigje:


Urthi i grurit është këpurdhë që gjindet në mbrndesi të fares së grurit e që nuk mund të luftohet me preparate te kontaktit, por para mbjelljes së fares së grurit bëhet dizenfektimi me fungicide në bazë të karboksinit (preparati vitavoks) me veprim sistemik.


Për mbjellje perdoret fara e shendosh dhe varjatetet e qendrushme me fazë të shkurtë të lulzimit.


Demet nga urthi në prodhimtatrin e grurit sillen prej 2 - 25%.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Istogut Ing .dip i bujqesise z.Muj Osmanaj 

Nga: Muj Osmanaj (Istog)
Telefon: tel
E-mail: mujosmanaj@hotmail.com