Përgjigje për Xhelal Ferizi

Ne pyetjen e parashtruar nga Xhelal Ferizi lidhur me pagesen per subvencionet e grurit.


Pyetja: a e dini kur kane me na jep paret e subvencioneve per grur?


Pergjigje:


I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju lutem drejtohuni zyrtareve te MBPZHR ose AZHB (Agjencia per Zhvillim Rural:


http://www.mbpzhr-ks.net/ (MBPZHR)


http://azhb.rks-gov.net/index.php/sq-AL/ (AZHB)


Poashtu ju mund ti drejtoheni per informacione shtese edhe keshilltarit per bujqesi ne komunen tuaj znj.Fadile Demelezi dhe z.Veton Ademi

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com