Pergjigje per Shoqatën

Trajtimi dimrorë te molla dhe pemët tjera.


Pas masës pomoteknike te krasitjës te aplikohet sperkatja e pemëve me njerën nga keto preparate (tab.) te cilat perdorën për sperkatje dimërore te pemëve.


 


Kjo pergjegje është dërguar nga këshilltari për bujqësi i komunës së Decanit. Ing.dip i bujqësisë z.Bajram Çeku

Nga: Bajram Çeku (Decan)
Telefon: 044/154 890
E-mail: barece_17@hotmail.com