Pergjigje per Nehat Gashi nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Nehat Gashi lidhur me Kultivimin e karotes ne komunen e Prizrenit.


Pyetja: nga pervoja juaj a mund te me tregoni a ka treguar rezultate te mira kultivimi i karrotes ne komunen e Prizrenit, nese po kure eshte koha e pershtatshme e mbjelljes? Nese keni ndoj materjal per kultivimin e karrotes do te ju isha mirenjohes. falemnderit


Pergjigje


Prizreni si regjion karakterizohet me kushte shume te mira agrklimatike per prodhimin e shum kulturave bujqesore. Sa i perket karrotes ajo munde te kultivohet dhe te kete shume sukses ne regjionin tone, dhe ate te mbillet ne vjesht ose pranver; por me se miri eshte te mbillet ne vjesht pasi krijon nje stabilitet per vegjetacionin pranveror dhe del me heret ne treg.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Prizrenit. z.Jakup Kastrati  


Ju lutem shikone kete material lidhur me kultivimin e Karotes (nga faqe 86 deri ne faqe 91)


www.mestdan.com/repository/docs/Libri%20Perimtaria.pdf

Nga: Jakup Kastrati (Prizren)
Telefon: tel
E-mail: jakup.k@hotmail.com